หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
การประชุม ที่ พจ.52008/ว37 ลง 18/2/65
 

                         คำร้องทั่วไป
เรียน     ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
เรื่อง      การประชุมเลือกประธานกรรมการ
อ้างถึง  - ที่ พจ.52008/ว37 ลง 18/2/65 (1)
            -  ระเบียบ มท.ฯ ชุมชน ปี 2564    (2)
             - ระเบียบฯ งานสารบรรณ            (3)
             - ระเบียบฯงานสาบรรณ 2564
                 (ฉ4)(หมวด6,7)                      (4)
              ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร  ข้าพเจ้า นายวชิระ  ประยูรยิ้ม กรรมการชุมชนที่ผ่านการเลือกจากประชาชนตาม (2) ยัง ไม่ได้รับเอกสารการเข้าประชุม(1)  ตาม(3) 
                จึงขอให้จัดการส่งเอกสาร ถึงข้าพเจ้าโดยตรง ด้วยตนเองให้ทันก่อนเข้าประชุม( 1) ให้ครบ องค์ประกอบของการประชุม ตาม(3)และให้ปฏิบัติตาม(4)
                       จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                 
                           วชิระ  ประยูรยิ้ม
                      (นายวชิระ  ประยูรยิ้ม)
                    กรรมการชุมชนพิจิตรธานี

เขียนโดย   คุณ วชิระ ประยูรยิ้ม

วันที่ 19 ก.พ. 2565 เวลา 21.05 น. [ IP : 182.232.244.216 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 064-138-0918
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
"เทศบาลเมืองพิจิตร" เมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 4,245,812 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10