หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

บึงสีไฟ ตำนานชาละวัน

ประเพณีแข่งเรือยาว

วัดโพธิ์ประทับช้าง ถิ่นประสูตรพระเจ้าเสือ

อุทยานเมืองเก่าจังหวัดพิจิตร

นมัสการหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน เพื่อเป็นสิริมงคล
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
“เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพึงพอใจ”
 
 
 
   
         
    ยุทธศาสตร์ 1
การพัฒนาด้านคมนาคม
    ยุทธศาสตร์ 2
การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
    ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์ 4
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์ 5
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
    ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาด้านชุมชมเข้มแข็งและศักยภาพของคน
    ยุทธศาสตร์ 7
การพัฒนาด้านบริหารการจัดการ
    ยุทธศาสตร์ 8
การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน
    ยุทธศาสตร์ 9
การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    ยุทธศาสตร์ 10
การพัฒนาด้านเมืองคาร์บอนต่ำ นำสู่วิถีจักรยาน ผสานเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ
 
  เป้าประสงค์
 
 
ระบบสาธารณูปโภคใช้การได้ดี มีมาตรฐาน
 
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
 
ประชาชนมีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนเพิ่มขึ้น
 
บ้านเมืองสะอาดและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
 
ประชาชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและอ่านออกเขียนได้
 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
 
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
 
ประชาขนมีความพึงพอใจในระบบการให้บริการและการบริหารจัดการของเทศบาล
 
พนักงานมีจิตสำนึกในการบริการที่ดีแก่ประชาชน
 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
พนักงานเทศบาลใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
 
ประชาชนในเขตเทศบาลลดการใช้พลังงาน และสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-611-287
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร : 056-611-287
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 20,935 เริ่มนับ 3 ม.ค. 2563จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10