หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
บุคลากร
 
นางสาวขนิษฐา คุณจันทรโชติ
ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายจเร โหมดชัง
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
กองคลัง
นางศรีนวล สรรคพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสุภลักษณ์ ฝาชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววิมลรัตน์ เผื่อนนุช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางนิตยา เอี่ยมอุไร
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานคลัง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสาวอนงค์ ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวรัชฎาพร กล่อมจิตต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นางสาวธัญลักษณ์ ปานสมบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวพิมพ์ณดา อาสว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวชญาภา ลิ้มพาณิชย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)
ฝ่ายพัฒนารายได้
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสาวจริยา อุณาสิงห์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา เพิ่มพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
     
     
     
     
   
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 5,860,879 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10