หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
บุคลากร
 


 
นางสาวขนิษฐา คุณจันทรโชติ
ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


 
นางนิทรา อินทกูล
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


 
นายจเร โหมดชัง
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
กองวิชาการและแผนงาน
 


 
นายพิเชตร ศรีเมือง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 


นางหทัยชนก เปี่ยมงาม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวทิฆัมพร แสงภูภาส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวพัชรพร จูทิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
 


นางสาวฐะปะณีญา เงินดิเรกกุล
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 
 
งานธุรการ
 


นางจุฬาลักษณ์ สังข์ศิริพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
งานนิติการ
 


นางสาวลัลลิมา หลิมศิริวงษ์
นิติกรชำนาญการ


นายธวิทย์ จาดเมือง
นิติกรชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 3,216,265 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10