หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
บุคลากร
 


 
นางสาวขนิษฐา คุณจันทรโชติ
ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


 
นางนิทรา อินทกูล
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


 
นายจเร โหมดชัง
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
กองสาธารณสุขฯ
 


 
นางสาวพรรษ์สุดา ไก่แก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
 
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 


นายจิรยุทธ จำปาทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)


-ว่าง-
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)


-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง)


นางจารุวรรณ ผะอบเหล็ก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 
 
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 


นางศิริจันทร์ จาดเมือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


-ว่าง-
สัตว์แพทย์ (ปง./ชง.)


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


นายแทนตะวัน บุญคุ้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางวันเพ็ญ ทรัพย์ประเสริฐ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน


นางสาวฐิดากาญจน์ จิรัญญโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 3,216,307 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10