หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
บุคลากร
 


 
นางสาวขนิษฐา คุณจันทรโชติ
ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


 
นางนิทรา อินทกูล
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


 
นายจเร โหมดชัง
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
กองคลัง
 


 
นางศรีนวล สรรคพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


นางระวิวรรณ วิหครัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสุภลักษณ์ ฝาชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
 
 
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียบทรัพย์สิน
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางนิตยา เอี่ยมอุไร
นักวิชาการคลังชำนาญการ
 
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางสาวอนงค์ ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวรัชฎาพร กล่อมจิตต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


นางสาวธัญลักษณ์ ปานสมบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวพิมพ์ณดา อาสว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นายพิษณุ ไชยเชษฐ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
 
ฝ่ายพัฒนารายได้
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางสาวจริยา อุณาสิงห์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวฌัชชา สมานสุข
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวขนิษฐา เพิ่มพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 3,216,180 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10