หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
บุคลากร
 


 
นางสาวขนิษฐา คุณจันทรโชติ
ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


 
นางนิทรา อินทกูล
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


 
นายจเร โหมดชัง
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


 
นางสุธีกาญจน์ อุไรรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
ฝ่ายอำนวยการ
 


นางศุภรัตน์ ดีศรีศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายพิพัฒน์ อัศวโกวิทไวโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางจิดาภา จันทร์ทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ


-ว่าง-
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฎิบัติการ
 
 
ฝ่ายธุรการ
 


นางศิโรรัตน์ พลมาศ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาววิชชุดา คันศร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางศิริรัตน์ สระศรีดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางแสงรุ่ง บุญเรศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
ฝ่ายปกครอง
 


นางจันทร์แรม ทองพงษ์เนียม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางหทัยภัทร จูมาศ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


สิบเอกเดชา ชาญณรงค์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นายสมหมาย ศรีทัศน์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นางกันยารัตน์ ด่านเมฆพัฒน์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นายอัมรินทร์ กฤติยา
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 
 
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 


นางภัทลีญา เจาะจง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นายวิชัย บุญเกิด
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายสำเริง เกิดดี
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายนครนพ ชาวอ่างทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


จ่าสิบโทชนะชัย แสงสังข์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
(ปง/ชง)


-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย(ปก./ชก.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 2,530,122 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10