หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
บุคลากร
 


 
นางสาวขนิษฐา คุณจันทรโชติ
ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


 
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


 
นายจเร โหมดชัง
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


 
นายปกป้อง นิติลัคนา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
ฝ่ายอำนวยการ
 


นางศุภรัตน์ ดีศรีศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายพิพัฒน์ อัศวโกวิทไวโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอัจฉรา อุดมศิลป์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


-ว่าง-
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปก./ชก.)
 
 
ฝ่ายธุรการ
 


นางศิโรรัตน์ พลมาศ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาววิชชุดา คันศร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางศิริรัตน์ สระศรีดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางแสงรุ่ง บุญเรศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
ฝ่ายปกครอง
 


นางสาวชิดหทัย แจ่มเพชร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางหทัยภัทร จูมาศ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานทะเบียน (ปง./ชง.)


นายสมหมาย ศรีทัศน์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นางกันยารัตน์ ด่านเมฆพัฒน์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นายอัมรินทร์ กฤติยา
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 
 
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นายสุภัทร ถอสุวรรณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายวิชัย บุญเกิด
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายสำเริง เกิดดี
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายนครนพ ชาวอ่างทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


จ่าสิบโทชนะชัย แสงสังข์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายวิษณุ ไชยเชษฐ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 4,586,713 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10