หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
รายงานทางการเงิน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕) [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลเมืองพิจิตร งวดระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 98  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564) [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลเมืองพิจิตร [ 29 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2      3   
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 064-138-0918
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
"เทศบาลเมืองพิจิตร" เมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 3,834,963 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10