หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
การป้องกันการทุจริต
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลเมืองพิจิตร สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองพิจิตร [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง จรรยาวิชาชีพพนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองพิจิตร [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิจิตร [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)     2      3   
   
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 064-138-0918
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
“เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพึงพอใจ”
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 640,674 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10