หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองพิจิตร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองพิจิตร
 
นายกเทศบาลเมืองพิจิตร
 
รองนายกเทศบาลเมืองพิจิตร
 
รองนายกเทศบาลเมืองพิจิตร
 
รองนายกเทศบาลเมืองพิจิตร
ประธานสภาเทศบาลเมืองพิจิตร
 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิจิตร
 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิจิตร
 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิจิตร
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
 
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
 
รองปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ฝ่ายธุรการ
- งานธุรการ
ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนและบัตร
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์
และกิจการพาณิชย์
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานสถานที่ไฟฟ้าและสาธารณะ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองการศึกษา
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตว์แพทย์
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายแผนงานและโครงการ
- งานแผนงานและโครงการ
- งานระบบสารสนเทศ
- งานงบประมาณ
- งานธุรการ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวางแผนบุคลากร
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานโรงเรียน
- งานส่งเสริมคุณภาพหลักสูตร
- งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม และกีฬา
- งานการศึกษานอกระบบ
- งานส่งเสริมการอาชีพ
- งานห้องสมุด
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานประเพณี
- งานส่งเสริมการศาสนา
และวัฒนธรรม
สถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายปกครอง
- ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน่วยศึกษานิเทศก์
- งานนิเทศการศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร
- งานประชาสัมพันธ์
งานธุรการ
งานนิติการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองช่างสุขาภิบาล
 
กองสวัสดิการสังคม
 
ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานควบคุมและตรวจสอบ
การบำบัดน้ำเสีย
งานธุรการ
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
"เทศบาลเมืองพิจิตร" เมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : saraban-phichitmuni@lgo.mail.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 7,151,244 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10