หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 4/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามกฎหมาย  5 เม.ย. 2563 363
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ประกาศนียบัตร และปริญญาตรี วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ติดต่อสอบถาม โทร.056 619 711 หรือ 092 497 8591(นายดนุพล ภักดี นักวิชาการศึกษา)  4 เม.ย. 2563 152
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูง 10 อันดับแรกของประเทศไทย และจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดพิจิตรที่มีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  4 เม.ย. 2563 239
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)  4 เม.ย. 2563 215
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การขยายกำหนดเวลาและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน   2 เม.ย. 2563 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   1 เม.ย. 2563 578
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   1 เม.ย. 2563 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร  31 มี.ค. 2563 204
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอส่งประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  31 มี.ค. 2563 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลเมืองพิจิตร มีมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) สำหรับข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ   30 มี.ค. 2563 342
<< หน้าแรก...     19      20      21      22     (23)     24      25      26      27     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 064-138-0918
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
"เทศบาลเมืองพิจิตร" เมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 2,716,871 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10