หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 2/2565 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคคิดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร  28 ม.ค. 2565 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เทศบาลเมืองพิจิตร ปี พ.ศ. 2564 - 2565  28 ม.ค. 2565 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2565  26 ม.ค. 2565 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565  26 ม.ค. 2565 170
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาครับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน และคณะกรรมการลุ่มน้ำยม โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2565  25 ม.ค. 2565 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์  25 ม.ค. 2565 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ถ) ที่ ๑ /๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร  20 ม.ค. 2565 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นบุคคลตันแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลเมืองพิจิตร  20 ม.ค. 2565 219
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  14 ม.ค. 2565 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  14 ม.ค. 2565 175
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 33
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 064-138-0918
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
"เทศบาลเมืองพิจิตร" เมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 4,245,833 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10