หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2563  
 

วันที่ 21 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร นายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานครูเทศบาล และนักเรียน ร่วมเดินขบวนแห่รถบุปผชาติงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2563 จากศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ผ่านตลาดมายังวัดท่าหลวง พระอารามหลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 15.56 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 178 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/157

ลำดับภาพที่ 2/157

ลำดับภาพที่ 3/157

ลำดับภาพที่ 4/157

ลำดับภาพที่ 5/157

ลำดับภาพที่ 6/157

ลำดับภาพที่ 7/157

ลำดับภาพที่ 8/157

ลำดับภาพที่ 9/157

ลำดับภาพที่ 10/157

ลำดับภาพที่ 11/157

ลำดับภาพที่ 12/157

ลำดับภาพที่ 13/157

ลำดับภาพที่ 14/157

ลำดับภาพที่ 15/157

ลำดับภาพที่ 16/157

ลำดับภาพที่ 17/157

ลำดับภาพที่ 18/157

ลำดับภาพที่ 19/157

ลำดับภาพที่ 20/157

ลำดับภาพที่ 21/157

ลำดับภาพที่ 22/157

ลำดับภาพที่ 23/157

ลำดับภาพที่ 24/157

ลำดับภาพที่ 25/157

ลำดับภาพที่ 26/157

ลำดับภาพที่ 27/157

ลำดับภาพที่ 28/157

ลำดับภาพที่ 29/157

ลำดับภาพที่ 30/157

ลำดับภาพที่ 31/157

ลำดับภาพที่ 32/157

ลำดับภาพที่ 33/157

ลำดับภาพที่ 34/157

ลำดับภาพที่ 35/157

ลำดับภาพที่ 36/157

ลำดับภาพที่ 37/157

ลำดับภาพที่ 38/157

ลำดับภาพที่ 39/157

ลำดับภาพที่ 40/157

ลำดับภาพที่ 41/157

ลำดับภาพที่ 42/157

ลำดับภาพที่ 43/157

ลำดับภาพที่ 44/157

ลำดับภาพที่ 45/157

ลำดับภาพที่ 46/157

ลำดับภาพที่ 47/157

ลำดับภาพที่ 48/157

ลำดับภาพที่ 49/157

ลำดับภาพที่ 50/157

ลำดับภาพที่ 51/157

ลำดับภาพที่ 52/157

ลำดับภาพที่ 53/157

ลำดับภาพที่ 54/157

ลำดับภาพที่ 55/157

ลำดับภาพที่ 56/157

ลำดับภาพที่ 57/157

ลำดับภาพที่ 58/157

ลำดับภาพที่ 59/157

ลำดับภาพที่ 60/157

ลำดับภาพที่ 61/157

ลำดับภาพที่ 62/157

ลำดับภาพที่ 63/157

ลำดับภาพที่ 64/157

ลำดับภาพที่ 65/157

ลำดับภาพที่ 66/157

ลำดับภาพที่ 67/157

ลำดับภาพที่ 68/157

ลำดับภาพที่ 69/157

ลำดับภาพที่ 70/157

ลำดับภาพที่ 71/157

ลำดับภาพที่ 72/157

ลำดับภาพที่ 73/157

ลำดับภาพที่ 74/157

ลำดับภาพที่ 75/157

ลำดับภาพที่ 76/157

ลำดับภาพที่ 77/157

ลำดับภาพที่ 78/157

ลำดับภาพที่ 79/157

ลำดับภาพที่ 80/157

ลำดับภาพที่ 81/157

ลำดับภาพที่ 82/157

ลำดับภาพที่ 83/157

ลำดับภาพที่ 84/157

ลำดับภาพที่ 85/157

ลำดับภาพที่ 86/157

ลำดับภาพที่ 87/157

ลำดับภาพที่ 88/157

ลำดับภาพที่ 89/157

ลำดับภาพที่ 90/157

ลำดับภาพที่ 91/157

ลำดับภาพที่ 92/157

ลำดับภาพที่ 93/157

ลำดับภาพที่ 94/157

ลำดับภาพที่ 95/157

ลำดับภาพที่ 96/157

ลำดับภาพที่ 97/157

ลำดับภาพที่ 98/157

ลำดับภาพที่ 99/157

ลำดับภาพที่ 100/157

ลำดับภาพที่ 101/157

ลำดับภาพที่ 102/157

ลำดับภาพที่ 103/157

ลำดับภาพที่ 104/157

ลำดับภาพที่ 105/157

ลำดับภาพที่ 106/157

ลำดับภาพที่ 107/157

ลำดับภาพที่ 108/157

ลำดับภาพที่ 109/157

ลำดับภาพที่ 110/157

ลำดับภาพที่ 111/157

ลำดับภาพที่ 112/157

ลำดับภาพที่ 113/157

ลำดับภาพที่ 114/157

ลำดับภาพที่ 115/157

ลำดับภาพที่ 116/157

ลำดับภาพที่ 117/157

ลำดับภาพที่ 118/157

ลำดับภาพที่ 119/157

ลำดับภาพที่ 120/157

ลำดับภาพที่ 121/157

ลำดับภาพที่ 122/157

ลำดับภาพที่ 123/157

ลำดับภาพที่ 124/157

ลำดับภาพที่ 125/157

ลำดับภาพที่ 126/157

ลำดับภาพที่ 127/157

ลำดับภาพที่ 128/157

ลำดับภาพที่ 129/157

ลำดับภาพที่ 130/157

ลำดับภาพที่ 131/157

ลำดับภาพที่ 132/157

ลำดับภาพที่ 133/157

ลำดับภาพที่ 134/157

ลำดับภาพที่ 135/157

ลำดับภาพที่ 136/157

ลำดับภาพที่ 137/157

ลำดับภาพที่ 138/157

ลำดับภาพที่ 139/157

ลำดับภาพที่ 140/157

ลำดับภาพที่ 141/157

ลำดับภาพที่ 142/157

ลำดับภาพที่ 143/157

ลำดับภาพที่ 144/157

ลำดับภาพที่ 145/157

ลำดับภาพที่ 146/157

ลำดับภาพที่ 147/157

ลำดับภาพที่ 148/157

ลำดับภาพที่ 149/157

ลำดับภาพที่ 150/157

ลำดับภาพที่ 151/157

ลำดับภาพที่ 152/157

ลำดับภาพที่ 153/157

ลำดับภาพที่ 154/157

ลำดับภาพที่ 155/157

ลำดับภาพที่ 156/157

ลำดับภาพที่ 157/157
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 056-611-287
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
“เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพึงพอใจ”
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 76,199 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10