หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองพิจิตรจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2564  
 

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น.  เทศบาลเมืองพิจิตรจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2564  โดยเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ
- เรื่อง การคัดเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2564
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
- รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร ประจำปี 2564
- เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
   - ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
   - ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการให้เทศบาลเมืองพิจิตรสมัครเป็นสมาชิก สมาคมเทศบาลนครและเมือง
   - ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ
     ป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   - ขอความเห็นชอบดำเนินกิจการนอกเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิจิตร จำนวน 1 โครงการ
   - ขอความเห็นซอบการดำเนินการตามโครงการบริหารและจัดการ ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร
    ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กองช่างสุขาภิบาล)
   -ขอความเห็นชอบรับโอนสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณประโยชน์และเงินค่าบำรุงสาธารณูปโภคเรื่องอื่น ๆ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเห็นชอบตามวาระที่เสนอ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เวลา 15.46 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/39

ลำดับภาพที่ 2/39

ลำดับภาพที่ 3/39

ลำดับภาพที่ 4/39

ลำดับภาพที่ 5/39

ลำดับภาพที่ 6/39

ลำดับภาพที่ 7/39

ลำดับภาพที่ 8/39

ลำดับภาพที่ 9/39

ลำดับภาพที่ 10/39

ลำดับภาพที่ 11/39

ลำดับภาพที่ 12/39

ลำดับภาพที่ 13/39

ลำดับภาพที่ 14/39

ลำดับภาพที่ 15/39

ลำดับภาพที่ 16/39

ลำดับภาพที่ 17/39

ลำดับภาพที่ 18/39

ลำดับภาพที่ 19/39

ลำดับภาพที่ 20/39

ลำดับภาพที่ 21/39

ลำดับภาพที่ 22/39

ลำดับภาพที่ 23/39

ลำดับภาพที่ 24/39

ลำดับภาพที่ 25/39

ลำดับภาพที่ 26/39

ลำดับภาพที่ 27/39

ลำดับภาพที่ 28/39

ลำดับภาพที่ 29/39

ลำดับภาพที่ 30/39

ลำดับภาพที่ 31/39

ลำดับภาพที่ 32/39

ลำดับภาพที่ 33/39

ลำดับภาพที่ 34/39

ลำดับภาพที่ 35/39

ลำดับภาพที่ 36/39

ลำดับภาพที่ 37/39

ลำดับภาพที่ 38/39

ลำดับภาพที่ 39/39
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 064-138-0918
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
"เทศบาลเมืองพิจิตร" เมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 3,216,297 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10