หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก  
 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรพล เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก  โดยหลักนโยบายการบริหาร เป็นไปตามกรอบนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี มีชีวิตสมดุล” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร มุ่งพัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งตอบสนองความต้องการในทุกๆด้าน การพัฒนายึดความต้องการประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และจะบริหารงานเทศบาลเมืองพิจิตร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามนโยบายที่ได้หาเสียงกับประชาชน ด้วยหลักการทำงาน ประกอบด้วย

นโยบายเร่งด่วน
1.การฟื้นฟู การอนุรักษ์ การพัฒนา องค์กรเทศบาลเมืองพิจิตร ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถจัดสวัสดิการและจัดระบบการให้บริการที่มรประสิทธิภาพรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเมืองและสังคม
2.การฟื้นฟู การอนุรักษ์ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษาท้องถิ่น และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน
3.การฟื้นฟู การอนุรักษ์ การพัฒนา การบริหารงานเทศบาลเมืองพิจิตรด้วยระบบสารสนเทศ และการจัดทำฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทันสมัย

นโยบายการบริหารหลัก
1.นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน
2.นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย และ ส่เสริมความเข้มแข็งของชุมชน
3.นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.นโยบายด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาน
6.นโยบายด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
8.นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
โดยยึดประโยชน์สุขของประชนชาวเมืองพิจิตรเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 15.53 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 143 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/21

ลำดับภาพที่ 2/21

ลำดับภาพที่ 3/21

ลำดับภาพที่ 4/21

ลำดับภาพที่ 5/21

ลำดับภาพที่ 6/21

ลำดับภาพที่ 7/21

ลำดับภาพที่ 8/21

ลำดับภาพที่ 9/21

ลำดับภาพที่ 10/21

ลำดับภาพที่ 11/21

ลำดับภาพที่ 12/21

ลำดับภาพที่ 13/21

ลำดับภาพที่ 14/21

ลำดับภาพที่ 15/21

ลำดับภาพที่ 16/21

ลำดับภาพที่ 17/21

ลำดับภาพที่ 18/21

ลำดับภาพที่ 19/21

ลำดับภาพที่ 20/21

ลำดับภาพที่ 21/21
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 064-138-0918
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
"เทศบาลเมืองพิจิตร" เมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 2,716,512 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10