หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 


 
โครงการยกย่องพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลเมืองพิจิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองพิจิตร จัดโครงการยกย่องพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลเมืองพิจิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ประกอบด้วย
๑. บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลเมืองพิจิตร จำนวน ๑๑ คน
๒. บุคคลที่เข้าร่วมการประเมินบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลเมืองพิจิตร ที่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๖ คน
เพื่อยกย่องพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีความประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีและค่านิยม วิธีคิด วิธีทำงานใหม่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ และประชาชนที่ได้รับการบริการที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 15.03 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 064-138-0918
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
"เทศบาลเมืองพิจิตร" เมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 3,834,559 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10