หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
เทศบาลเมืองพิจิตรรณรงค์โดยอาสาสมัครสาธารณสุขดำเนินการ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  
 

เทศบาลเมืองพิจิตรมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าด้วยขณะนี้ยังมีฝนตกอยู่เป็นระยะๆ ทำให้มีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองพิจิตรทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และยุงลายเป็นจำนวนมากทั้งตามบ้านเรือนและในท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นพาหะที่อาจก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้ ทั้งยังมีอัตราเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในบางพื้นที่ในชุมชนเขตเทศบาล เมืองพิจิตร และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงเป็นการลดอัตราเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ซึ่งเป็นภารกิจที่จำเป็นและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เทศบาลเมืองพิจิตร มีความตระหนักในเรื่องนี้ จึงมีการรณรงค์โดยอาสาสมัครสาธารณสุขดำเนินการ
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในบ้านเรือน ชุมชน และโรงเรียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก รวมถึงแนวปฏิบัติในป้องกันควบคุมโรค โดยใช้มาตรการ ๕ ป ๑ ข ๓ ก ( ปิดฝาภาชนะ/ เปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์/ ปล่อยปลากินลูกน้ำ/ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม/ ปฏิบัติเป็นประจำ/ขัดล้างภาชนะกักเก็บน้ำ/ เก็บบ้านเรือนให้สะอาดปลอดโปร่ง/เก็บขยะ/เก็บน้ำกิน น้ำใช้ให้มิดชิด) รวมถึงมีความตระหนักในการช่วยกันควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการเกิดโรคไช้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง และเมื่อมีรายงานพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ชุมชนต้องเร่งดำเนินการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน เพื่อไมให้โรคไข้เลือดออกแพร่บาดไปทั่วพื้นที่ในชุมชน โดยดำเนินการการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยรอบๆบ้านผู้ป่วยน้อย ๑๐๐ เมตร และดำเนินการพ่นละอองฝอยสารเคมี(ULV) ทั้งชุมชนเพื่อกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย เป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อย่างครอบคลุมพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2564 เวลา 10.27 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 126 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/26

ลำดับภาพที่ 2/26

ลำดับภาพที่ 3/26

ลำดับภาพที่ 4/26

ลำดับภาพที่ 5/26

ลำดับภาพที่ 6/26

ลำดับภาพที่ 7/26

ลำดับภาพที่ 8/26

ลำดับภาพที่ 9/26

ลำดับภาพที่ 10/26

ลำดับภาพที่ 11/26

ลำดับภาพที่ 12/26

ลำดับภาพที่ 13/26

ลำดับภาพที่ 14/26

ลำดับภาพที่ 15/26

ลำดับภาพที่ 16/26

ลำดับภาพที่ 17/26

ลำดับภาพที่ 18/26

ลำดับภาพที่ 19/26

ลำดับภาพที่ 20/26

ลำดับภาพที่ 21/26

ลำดับภาพที่ 22/26

ลำดับภาพที่ 23/26

ลำดับภาพที่ 24/26

ลำดับภาพที่ 25/26

ลำดับภาพที่ 26/26
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 064-138-0918
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
"เทศบาลเมืองพิจิตร" เมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 2,716,643 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10