หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
  
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2563  
 

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2563
********
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายประกาศิต  ยูวะเวส นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร มอบหมายให้นายอนุชา  ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเกิดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของตนเองที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการช่วยเหลือดูแลผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ทั้ง 25 ชุมชน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 11.51 น. โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8