หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
*********

ตามที่ได้ปรากฎเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขึ้นในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แจ้งเตือนแก่ทุกประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติ นั้น
เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะของประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลเมืองพิจิตร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทุกท่าน คัดแยกจัดการขยะในครัวเรือน ดังนี้
1. คัดแยกขยะแต่ละประเภทใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น ไม่ให้มีรอยฉีกขาด แล้วนำไปทิ้งในถังขยะหรือจุดรวมเพื่อรอการเก็บขน
2. หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว ให้แยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปทิ้งในถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อที่ทางเทศบาลจัดไว้ให้ เพื่อเทศบาลเมืองพิจิตรจะได้นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2563 เวลา 15.54 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 96 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 056-611-287
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
“เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพึงพอใจ”
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 213,590 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10