หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  
 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายประกาศิต  ยูวะเวส นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร ได้มอบหมายให้นายอนุชา  ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกับ หน่วยงานเอกชน ห้างร้านต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมกันดำเนินการทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)ในอาคารสำนักงานและภายนอกสำนักงาน และจะดำเนินต่อเนื่องไปทุกวันพุธ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 14.58 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 81 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เทศบาลเมืองพิจิตร
ลำดับภาพที่ 1/76
เทศบาลเมืองพิจิตร
ลำดับภาพที่ 2/76
เทศบาลเมืองพิจิตร
ลำดับภาพที่ 3/76
เทศบาลเมืองพิจิตร
ลำดับภาพที่ 4/76
เทศบาลเมืองพิจิตร
ลำดับภาพที่ 5/76
เทศบาลเมืองพิจิตร
ลำดับภาพที่ 6/76
เทศบาลเมืองพิจิตร
ลำดับภาพที่ 7/76
เทศบาลเมืองพิจิตร
ลำดับภาพที่ 8/76
เทศบาลเมืองพิจิตร
ลำดับภาพที่ 9/76
เทศบาลเมืองพิจิตร
ลำดับภาพที่ 10/76
เทศบาลเมืองพิจิตร
ลำดับภาพที่ 11/76
กองคลัง เทศบาล
ลำดับภาพที่ 12/76
กองช่าง เทศบาล
ลำดับภาพที่ 13/76
สำนักปลัดเทศบาล
ลำดับภาพที่ 14/76
ฝ่ายทะเบียนราษฎร์
ลำดับภาพที่ 15/76
กองสาธารสุข และช่างสุขาภิบาล
ลำดับภาพที่ 16/76
โรงรับจำนำ
ลำดับภาพที่ 17/76
โรงรับจำนำ
ลำดับภาพที่ 18/76
โรงรับจำนำ
ลำดับภาพที่ 19/76
แฮปปี้พลาซ่า
ลำดับภาพที่ 20/76
แฮปปี้พลาซ่า
ลำดับภาพที่ 21/76
แฮปปี้พลาซ่า
ลำดับภาพที่ 22/76
ธกส
ลำดับภาพที่ 23/76
ธกส
ลำดับภาพที่ 24/76
ธกส
ลำดับภาพที่ 25/76
ธกส
ลำดับภาพที่ 26/76
ธนาคารอิสลาม
ลำดับภาพที่ 27/76
ธนาคารอิสลาม
ลำดับภาพที่ 28/76
ธนาคารอิสลาม
ลำดับภาพที่ 29/76
ธนาคารอิสลาม
ลำดับภาพที่ 30/76
ธนาคารอิสลาม
ลำดับภาพที่ 31/76
ธนาคารอิสลาม
ลำดับภาพที่ 32/76
ธนาคารออมสิน
ลำดับภาพที่ 33/76
ธนาคารออมสิน
ลำดับภาพที่ 34/76
ธนาคารออมสิน
ลำดับภาพที่ 35/76
ธนาคารออมสิน
ลำดับภาพที่ 36/76
ธนาคารออมสิน
ลำดับภาพที่ 37/76
ธนาคารออมสิน
ลำดับภาพที่ 38/76
ธนาคารออมสิน
ลำดับภาพที่ 39/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
ลำดับภาพที่ 40/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
ลำดับภาพที่ 41/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
ลำดับภาพที่ 42/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
ลำดับภาพที่ 43/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
ลำดับภาพที่ 44/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
ลำดับภาพที่ 45/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
ลำดับภาพที่ 46/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
ลำดับภาพที่ 47/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
ลำดับภาพที่ 48/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
ลำดับภาพที่ 49/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
ลำดับภาพที่ 50/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
ลำดับภาพที่ 51/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
ลำดับภาพที่ 52/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
ลำดับภาพที่ 53/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง
ลำดับภาพที่ 54/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง
ลำดับภาพที่ 55/76
โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง
ลำดับภาพที่ 56/76
โรงเรียนเทศบาล 3 \\\"5 ธันวามหาราช\\\"
ลำดับภาพที่ 57/76
โรงเรียนเทศบาล 3 \\\"5 ธันวามหาราช\\\"
ลำดับภาพที่ 58/76
โรงเรียนเทศบาล 3 \\\"5 ธันวามหาราช\\\"
ลำดับภาพที่ 59/76
โรงเรียนเทศบาล 3 \\\"5 ธันวามหาราช\\\"
ลำดับภาพที่ 60/76
โรงเรียนเทศบาล 3 \\\"5 ธันวามหาราช\\\"
ลำดับภาพที่ 61/76
โรงเรียนเทศบาล 3 \\\"5 ธันวามหาราช\\\"
ลำดับภาพที่ 62/76
กองวิชาการ เทศบาล
ลำดับภาพที่ 63/76
ปั้มเอสโซ่
ลำดับภาพที่ 64/76
ปั้มเอสโซ่
ลำดับภาพที่ 65/76
ปั้มเอสโซ่
ลำดับภาพที่ 66/76
ปั้มเอสโซ่
ลำดับภาพที่ 67/76
ปั้มเอสโซ่
ลำดับภาพที่ 68/76
ปั้มเอสโซ่
ลำดับภาพที่ 69/76
ปั้มเอสโซ่
ลำดับภาพที่ 70/76
ศูนย์ อปพร. ทม.พิจิตร
ลำดับภาพที่ 71/76
ศูนย์ อปพร. ทม.พิจิตร
ลำดับภาพที่ 72/76
ศูนย์ อปพร. ทม.พิจิตร
ลำดับภาพที่ 73/76
ศูนย์ อปพร. ทม.พิจิตร
ลำดับภาพที่ 74/76
ศูนย์ อปพร. ทม.พิจิตร
ลำดับภาพที่ 75/76
ศูนย์ อปพร. ทม.พิจิตร
ลำดับภาพที่ 76/76
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 056-611-287
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
ประมวลผลสำรวจ
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
“เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพึงพอใจ”
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 76,197 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10