หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ผู้นำชุมชน
 
 
ผู้นำชุมชน
 


นายสุชิน เที่ยงธรรม
ชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง
โทร : 089-707-9634


นางศิวนันท์ แดงลิ้ม
ชุมชนหน้าบึงสีไฟ
โทร : 086-210-7399


นายวิชัย บุญเกิด
ชุมชนบึงสีไฟตอนบน
โทร : 097-123-3987


นางสาวสุวรรณ ไวยจะรี
ชุมชนขุนแผน
โทร : 091-841-5228


นางรัตติกาล สุยะพอ
ชุมชนศรีมาลา
โทร : 084-618-1902


นางสาวสุประวีณ์ ไชยากุลสรณ์
ชุมชนราชวิถี
โทร : 096-001-8190


นางมารยาท ตลับเงิน
ชุมชนวัดท่าหลวง
โทร : 089-272-1185


นายมานิจ ยิ้มแย้ม
ชุมชนกลางเมือง
โทร : 061-195-1669


นางสมจิต ฉ่ำเอี่ยม
ชุมชนบุษบา
โทร : 081-596-8367


นายบุญช่วย ดิษฐ์วรรณ
ชุมชนสระหลวง
โทร : 091-767-3866


นายชูศักดิ์ พิพัฒนกุล
ชุมชนตลาดสดเทศบาล 1
โทร : 094-629-0654


นางปาริชาติ ขุระสะ
ชุมชนตลาดสดเทศบาล 2
โทร : 066-143-5987


ร.ต.อ. ภูมิเดชา สิงหเดช
ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลวง
โทร : 094-636-2153


นางสุพิม แท่งทอง
ชุมชนประชาอุทิศ
โทร : 081-785-3455


นายวชิระ ประยูรยิ้ม
ชุมชนพิจิตรธานี
โทร : 080-029-0092


นางภูวรีรัตน์ ตระกูลทิพย์
ชุมชนปากทาง
โทร : 091-024-8058


นางสุปราณี พรหมนัส
ชุมชนราชรถ
โทร : 080-513-5055


นายบุญธรรม มั่งคล้าย
ชุมชนคลองคะเชนทร์ใน
โทร : 089-643-7825


นายจิรภัทร มีไชโย
ชุมชนคลองคะเชนทร์นอก
โทร : 085-568-2950


นายไวพจน์ อรุณจักร
ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟเหนือ
โทร : 081-775-5898


นางเพทาย เจศรีชัย
หน้าและหลังสถานีรถไฟ
โทร : 064-353-6549


นางพะเยาว์ บุญโต
หลังสถานีรถไฟ
โทร : 085-051-6694


นางบุญชอบ วัสสุตตะมะ
ฝั่งสถานีรถไฟใต้
โทร : 085-052-0870


นางสาวสำราญ ปัญจนา
ประตูน้ำคลองท่าหลวง
โทร : 084-622-3634


นางสาวดาวเรือง ปานรักษ์
ปากคลองท่าหลวง
โทร : 062-697-0188