หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตรตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ทั้งสองด้านในท้องที่อำเภอเมืองพิจิตร และเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด(เดิม)
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
 
อาชีพประชากร
 
 
การประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน ได้แก่

รับราชการ

ค้าขาย

รับจ้างทั่วไป

เกษตรกร

พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
 
ภูมิประเทศ
 
 
โดยทั่วไปของเทศบาลพิจิตรเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน
 
ภูมิอากาศ
 
 

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว
 
 
แผนที่
 
ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
คลองคะเชนทร์นอก
คลองคะเชนทร์ใน
ราชรถ
พิจิตรธานี
ประชาอุทิศ
สระหลวง
ตลาดสดเทศบาล 2
บุษบา
ตลาดสดเทศบาล 1
ฝั่งสถานีรถไฟใต้
กลางเมือง
บึงสีไฟตอนบน
ราชวิถี
วัดท่าหลวง
ปากคลองท่าหลวง
ประตูน้ำคลองท่าหลวง
บึงสีไฟตอนล่าง
หน้าบึงสีไฟ
ศรีมาลา
ขุนแผน
ศาลเจ้าพ่อหลวง
หลังสถานีรถไฟ
หน้าและหลังสถานีรถไฟ
ฝั่งสถานีรถไฟเหนือ
ปากทาง
ตำบลปากทาง อ.เมืองพิจิตร
ตำบลท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร
ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
 
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 21,182 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 9,934 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90

หญิง จำนวน 11,248 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 11,664 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,762.66 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนประชากรรายเดือนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
 
เดือนปี (พ.ศ.2563) ชาย หญิง รวม
มกราคม 10,041 11,312 21,353
กุมภาพันธ์ 10,037 11,302 21,339
มีนาคม 10,029 11,312 21,341
เมษายน 10,031 11,297 21,328
พฤษภาคม 10,021 11,300 21,321
มิถุนายน 10,007 11,293 21,300
กรกฏาคม 10,018 11,287 21,305
สิงหาคม 9,995 11,295 21,290
กันยายน 9,984 11,267 21,251
ตุลาคม 9,978 11,249 21,227
พฤศจิกายน 9,956 11,251 21,207
ธันวาคม 9,934 11,248 21,182
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 7,489 8,887 16,376
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
"เทศบาลเมืองพิจิตร" เมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : info@phichitmuni.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 4,586,231 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10