หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตรตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ทั้งสองด้านในท้องที่อำเภอเมืองพิจิตร และเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด(เดิม)
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
 
อาชีพประชากร
 
 
การประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน ได้แก่

รับราชการ

ค้าขาย

รับจ้างทั่วไป

เกษตรกร

พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
 
ภูมิประเทศ
 
 
โดยทั่วไปของเทศบาลพิจิตรเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน
 
ภูมิอากาศ
 
 

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว
 
 
แผนที่
 
ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
คลองคะเชนทร์นอก
คลองคะเชนทร์ใน
ราชรถ
พิจิตรธานี
ประชาอุทิศ
สระหลวง
ตลาดสดเทศบาล 2
บุษบา
ตลาดสดเทศบาล 1
ฝั่งสถานีรถไฟใต้
กลางเมือง
บึงสีไฟตอนบน
ราชวิถี
วัดท่าหลวง
ปากคลองท่าหลวง
ประตูน้ำคลองท่าหลวง
บึงสีไฟตอนล่าง
หน้าบึงสีไฟ
ศรีมาลา
ขุนแผน
ศาลเจ้าพ่อหลวง
หลังสถานีรถไฟ
หน้าและหลังสถานีรถไฟ
ฝั่งสถานีรถไฟเหนือ
ปากทาง
ตำบลปากทาง อ.เมืองพิจิตร
ตำบลท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร
ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
 
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 21,400 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 10,071 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06

หญิง จำนวน 11,329 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 52.80 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,780.37 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนประชากรรายเดือนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
 
เดือนปี (พ.ศ.2562) ชาย หญิง รวม
มกราคม 10,198 11,365 21,563
กุมภาพันธ์ 10,179 11,353 21,532
มีนาคม 10,169 11,360 21,529
เมษายน 10,169 11,375 21,544
พฤษภาคม 10,154 11,362 21,516
มิถุนายน 10,129 11,365 21,494
กรกฏาคม 10,101 11,349 21,450
สิงหาคม 10,110 11,342 21,452
กันยายน 10,095 11,337 21,432
ตุลาคม 10,100 11,346 21,446
พฤศจิกายน 10,087 11,340 21,427
ธันวาคม 10,071 11,329 21,400
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
“เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพึงพอใจ”
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 208,401 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10