หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองพิจิตร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
พิจิตรเป็นเมืองเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1601
ในสมัยสุโขทัย ปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักที่ 1
ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในศิลาจารึกหลักที่ 8
รัชกาลพระยาลิไท และจากพงศาวดารเหนือ
พระยาโคตรตะบองได้ย้ายเมืองจากนครไชยบวร
มาตั้งที่หมู่บ้านสระหลวง โดยได้เริ่มฝังหลักเมือง
และได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่า เมืองสระหลวง ซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองโอฆบุรี ซึ่งแปลว่า "เมืองในท้องน้ำ" และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองพิจิตร ซึ่งมีความหมายว่า "เมืองงาม" จนถึงปัจจุบัน
เทศบาลเมืองพิจิตรเดิมเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดพิจิตร ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 มีพื้นที่เขตเทศบาล 1.88 ตารางกิโลเมตร
ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2499 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
เป็น 3.17 ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ. 2512 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
เป็น 12.017 ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
 
อาชีพประชากร
 
 
การประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน ได้แก่

รับราชการ

ค้าขาย

รับจ้างทั่วไป

เกษตรกร

พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
 
ภูมิประเทศ
 
 
โดยทั่วไปของเทศบาลพิจิตรเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน
 
ภูมิอากาศ
 
 

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว
 
 
แผนที่
 
ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
คลองคะเชนทร์นอก
คลองคะเชนทร์ใน
ราชรถ
พิจิตรธานี
ประชาอุทิศ
สระหลวง
ตลาดสดเทศบาล 2
บุษบา
ตลาดสดเทศบาล 1
ฝั่งสถานีรถไฟใต้
กลางเมือง
บึงสีไฟตอนบน
ราชวิถี
วัดท่าหลวง
ปากคลองท่าหลวง
ประตูน้ำคลองท่าหลวง
บึงสีไฟตอนล่าง
หน้าบึงสีไฟ
ศรีมาลา
ขุนแผน
ศาลเจ้าพ่อหลวง
หลังสถานีรถไฟ
หน้าและหลังสถานีรถไฟ
ฝั่งสถานีรถไฟเหนือ
ปากทาง
ตำบลปากทาง อ.เมืองพิจิตร
ตำบลท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร
ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
 
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 21,182 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 9,934 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90

หญิง จำนวน 11,248 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 11,664 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,762.66 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนประชากรรายเดือนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
 
เดือนปี (พ.ศ.2563) ชาย หญิง รวม
มกราคม 10,041 11,312 21,353
กุมภาพันธ์ 10,037 11,302 21,339
มีนาคม 10,029 11,312 21,341
เมษายน 10,031 11,297 21,328
พฤษภาคม 10,021 11,300 21,321
มิถุนายน 10,007 11,293 21,300
กรกฏาคม 10,018 11,287 21,305
สิงหาคม 9,995 11,295 21,290
กันยายน 9,984 11,267 21,251
ตุลาคม 9,978 11,249 21,227
พฤศจิกายน 9,956 11,251 21,207
ธันวาคม 9,934 11,248 21,182
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 7,489 8,887 16,376
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
"เทศบาลเมืองพิจิตร" เมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ ทม.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร : 056-611-287 โทรสาร : 056-613-266 E-mail : saraban-phichitmuni@lgo.mail.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 6,450,822 เริ่มนับ 23 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10