หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตรตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ทั้งสองด้านในท้องที่อำเภอเมืองพิจิตร และเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด(เดิม)
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
 
อาชีพประชากร
 
 
การประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน ได้แก่

รับราชการ

ค้าขาย

รับจ้างทั่วไป

เกษตรกร

พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
 
ภูมิประเทศ