หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

บึงสีไฟ ตำนานชาละวัน

ประเพณีแข่งเรือยาว

วัดโพธิ์ประทับช้าง ถิ่นประสูตรพระเจ้าเสือ

อุทยานเมืองเก่าจังหวัดพิจิตร

นมัสการหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน เพื่อเป็นสิริมงคล
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
ประวัติความเป็นมา
 
ภูมิประเทศ
  โดยทั่วไปของเทศบาลพิจิตรเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน
 
ภูมิอากาศ
 
ฤดูร้อน
 
ฤดูฝน
 
ฤดูหนาว
 
อาชีพประชากร
  การประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน ได้แก่
 
รับราชการ
 
ค้าขาย
 
รับจ้างทั่วไป
 
เกษตรกร
 
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 21,544 คน แยกเป็น
 
ชาย 10,169 คน คิดเป็นร้อยละ 47.20
 
หญิง 11,375 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80
 
จำนวนครัวเรือน 12,446 ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,792.79 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประวัติหน่วยงาน
เทศบาลเมืองพิจิตร ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน
ทั้งสองด้านในท้องที่อำเภอเมืองพิจิตร และเป็นที่ตั้งของ
ศาลากลางจังหวัด(เดิม)
 
ที่ตั้ง
 
 
เทศบาลเมืองพิจิตรตั้งอยู่เลขที่ 586 ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่เขตเทศบาล 7,510.625 ไร่ หรือ 12.017 ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
      ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
 
เขตการปกครอง
เทศบาลเมืองพิจิตร แบ่งออกเป็น 25 ชุมชน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 หน้าบึงสีไฟ          
2 บึงสีไฟตอนล่าง        
  3 บึงสีไฟตอนบน          
4 ขุนแผน        
  5 ศรีมาลา          
6 ราชวิถี        
  7 วัดท่าหลวง          
8 กลางเมือง        
  9 บุษบา          
10 ตลาดสดเทศบาล 2        
  11 สระหลวง          
12 ตลาดสดเทศบาล 1        
  13 ศาลเจ้าพ่อหลวง          
14 พิจิตรธานี        
  15 ประชาอุทิศ          
16 ปากทาง        
  17 ราชรถ          
18 คลองคะเชนทร์ใน        
  19 คลองคะเชนทร์นอก          
20 ฝั่งสถานีรถไฟเหนือ        
  21 หน้าและหลังสถานีรถไฟ          
22 หลังสถานีรถไฟ        
  23 ฝั่งสถานีรถไฟใต้          
24 ประตูน้ำคลองท่าหลวง        
  25 ปากคลองท่าหลวง          
  รวมทั้งสิ้น   10,169 11,375 21,544 12,446
 
** ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร **
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-611-287
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร : 056-611-287
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองพิจิตร
จำนวนผู้เข้าชม 20,998 เริ่มนับ 3 ม.ค. 2563จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10