หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/20 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52004/729 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563
ทม.พิจิตร   โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ธันวาคม 2563 -พฤษภาคม 2564) 27 พ.ย. 2563
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (กองช่างสุขา) ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52006/326 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2563
อบต.คลองคะเชนทร์   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ภายในเขตตำบลคลองคะเชนทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2563
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) ตามบันทึกข้อความที่ พจ52004/777 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2563
อบต.คลองคะเชนทร์   จ้างค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์และโต๊ะ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์คลองคะเชนทร์เกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2563
อบต.คลองคะเชนทร์   จ้างค่าเช่าพัดลม โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ คลองคะเชนทร์เกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2563
ทม.พิจิตร   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 2 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52002/16 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2563
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาซ่อมเครื่องเชื่อมพร้อมเครื่องปั่นไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 060-59-0010 จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52006/317 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2563
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 486
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร. 064-138-0918