หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52205.4/14 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52003/7 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/33 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาถ่ายแผ่นภาพเอกสาร จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/48 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52006/1 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/47 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52002/6 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิจิตร) วันที่ 10 มกราคม 2563 จำนวน 25 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/45 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุจราจร) จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/43 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6