กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประชาสมพันธ์   ]
 
                                                     หัวข้อ                                                                                                                วันที่                             
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (11/15/2018 2:20:50 PM)
ประกาศระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2562 (11/2/2018 9:55:18 AM)
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (11/1/2018 4:16:52 PM)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (10/31/2018 1:08:11 PM)
แผนปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2562 (10/31/2018 12:42:26 PM)
ใช้เช่าสถานที่ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร (10/31/2018 12:36:34 PM)
ให้เช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2 ให้เช่าแผงพรรณเชษฐ์ (10/31/2018 12:27:27 PM)
ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องขอเข้าตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (10/22/2018 9:32:02 AM)
ประกาศ เรื่อง จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (10/19/2018 1:36:47 PM)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (9/27/2018 9:12:28 AM)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (9/25/2018 9:06:31 AM)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ (9/24/2018 8:51:26 AM)
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้ช่วยจนท.คอมพิวเตอร์ (9/15/2018 10:53:17 AM)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (9/10/2018 1:46:20 PM)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุซื้อชุดดับเพลิง (ชุดผจญเพลิง) จำนวน 2 ชุด (8/27/2018 1:25:46 PM)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (8/27/2018 10:40:55 AM)
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองพิจิตร (8/21/2018 3:10:55 PM)
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 (8/10/2018 2:01:13 PM)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (8/8/2018 11:30:33 AM)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (7/17/2018 3:27:04 PM)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (7/12/2018 1:38:35 PM)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (7/10/2018 10:15:52 AM)
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร (7/4/2018 11:19:26 AM)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (6/28/2018 10:10:51 AM)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง (6/27/2018 9:25:43 AM)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (6/20/2018 2:21:59 PM)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง (6/7/2018 3:08:11 PM)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (6/6/2018 12:32:39 PM)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561 (5/25/2018 1:28:16 PM)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (5/16/2018 9:10:54 AM)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (5/16/2018 8:46:58 AM)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1) (5/1/2018 3:53:05 PM)
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (5/1/2018 10:44:02 AM)
ประชาสัมพันธ์ คำแถลงข่าว ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการซ่อมสร้างถนนสระหลวง (4/20/2018 4:55:11 PM)


Page of 7 Next >>

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.

11111111111111