ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการคนพิจิตรมีน้ำใจ ร่วมพัฒนาบึงสีไฟ( 5/16/2018 11:38:30 AM )

       ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนบุษบา( 5/11/2018 9:50:08 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางลาดยางฯ( 5/11/2018 9:18:19 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการคนพิจิตรมีน้ำใจ ร่วมพัฒนาบึงสีไฟฯ( 5/10/2018 9:57:19 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย( 5/9/2018 11:05:10 AM )

       ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำฯ( 4/26/2018 10:06:34 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำฯ( 4/26/2018 10:02:06 AM )

       ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบทางรถไฟ( 4/25/2018 11:13:36 AM )

       ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟ้าถนนฯ( 4/20/2018 2:29:37 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไพฟ้าถนน( 4/18/2018 2:59:44 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ( 4/3/2018 8:40:58 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างเรือนจำ( 4/2/2018 11:05:13 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างเรือนจำ( 3/29/2018 2:00:22 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์( 3/29/2018 8:36:20 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์( 3/28/2018 8:55:32 AM )


จำนวน : 662 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 9 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.