ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ ร่าง ประกาวราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลากลางน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร( 6/11/2018 9:03:40 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลากลางน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร( 6/11/2018 8:51:11 AM )

       ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 6/11/2018 8:39:50 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ( 6/7/2018 10:21:34 AM )

       ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561( 6/5/2018 8:23:47 AM )

       ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561( 6/1/2018 2:26:51 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อแรงดันสูบส่งน้ำเสีย( 5/31/2018 12:05:37 PM )

       ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิง( 5/30/2018 10:03:36 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง( 5/30/2018 9:58:09 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ( 5/25/2018 9:51:16 AM )

       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561( 5/23/2018 9:55:15 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยเรืองศิริ( 5/21/2018 8:44:56 AM )

       ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ตกคอนกรีตถนนบุษบา( 5/18/2018 8:41:04 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน( 5/17/2018 8:31:22 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน( 5/17/2018 8:22:08 AM )


จำนวน : 662 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 8 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.