ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น( 7/17/2018 3:36:49 PM )

       ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนบุษบา( 7/10/2018 2:22:57 PM )

       ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 2( 7/10/2018 1:06:27 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดับเพลิง (ชุดผจญเพลิง)( 7/10/2018 11:49:56 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร คสล.4 ชั้น อาคาร 4( 7/5/2018 10:03:55 AM )

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561( 7/4/2018 1:40:18 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน( 6/28/2018 2:09:07 PM )

       ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลากลางน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร (บึงสีไฟ)( 6/28/2018 12:03:09 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำระบบป้องกันน้ำท่วม( 6/28/2018 11:57:39 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล( 6/25/2018 10:40:26 AM )

       ประกาศ ร่าง การจ้างก่อสร้างศาลากลางน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร (บึงสีไฟ)( 6/25/2018 10:35:07 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง( 6/25/2018 10:26:18 AM )

       ประกาศ เรื่อง ประกาวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561( 6/13/2018 9:48:09 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ปี 2561( 6/13/2018 9:35:00 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบุษบาฯ( 6/12/2018 9:11:43 AM )


จำนวน : 662 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 7 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.