ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ การตรวจรับพัสดุรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย( 9/24/2018 9:07:03 AM )

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561( 9/24/2018 8:45:11 AM )

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561( 9/24/2018 8:42:43 AM )

       ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลากลางน้ำ( 9/18/2018 2:32:02 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลากลางน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร( 9/18/2018 2:27:01 PM )

       การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ถนนปากทาง ครั้งที่ 2( 9/18/2018 11:16:01 AM )

       การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาซ่อมแซมท่อแรงดันสูบส่งน้ำเสีย( 9/14/2018 11:12:11 AM )

       ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 3( 9/12/2018 10:15:42 AM )

       การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ถนนปากทาง( 9/3/2018 11:34:21 AM )

       การตรวจรับพัสดุซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย( 8/29/2018 9:00:18 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อแรงดันสูบส่งน้ำเสียของเทศบาลเมืองพิจิตร( 8/20/2018 3:08:53 PM )

       ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ( 8/8/2018 9:03:31 AM )

       ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างศาลากลางน้ำฯ( 8/7/2018 1:33:47 PM )

       สรุป การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561( 8/3/2018 4:08:11 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ( 8/1/2018 9:03:18 AM )


จำนวน : 662 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.