ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำฯ( 11/9/2018 11:07:09 AM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561( 11/8/2018 12:33:08 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง( 11/6/2018 8:52:17 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการฯ( 10/31/2018 12:58:35 PM )

       แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562( 10/8/2018 10:54:23 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำและปรับปรุงตู้่ควบคุมฯ( 10/5/2018 10:22:22 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานฯ( 10/5/2018 10:13:23 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมประตูปิดเปิดน้ำระบบป้องกันน้ำท่วมฯ( 10/5/2018 9:55:02 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศฯ( 10/5/2018 9:45:35 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศฯ( 10/5/2018 9:38:01 AM )

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561( 10/4/2018 1:17:59 PM )

       ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลากลางน้ำฯ( 10/2/2018 2:06:22 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติศาสตร์พระราชาฯ( 9/26/2018 10:41:16 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ( 9/26/2018 10:35:41 AM )

       ประกาศ การตรวจรับพัสดุรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย( 9/24/2018 9:07:03 AM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.