ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       สอบราคาซื้อสื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเคมี( 5/16/2012 2:32:56 PM )

       สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง( 5/11/2012 2:36:22 PM )

       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2555( 5/4/2012 11:03:18 AM )

       สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน( 5/1/2012 2:53:07 PM )

       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2555( 4/4/2012 10:51:56 AM )

       สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ( 3/22/2012 2:01:58 PM )

       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2555( 3/5/2012 10:11:35 AM )

       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2555( 2/3/2012 3:26:31 PM )

       สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ( 1/27/2012 10:08:23 AM )

       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2554( 1/11/2012 10:25:58 AM )

       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2554( 12/6/2011 10:41:29 AM )

       ประกาศเปิดประมูลให้เช่าที่ขายของฯ( 11/11/2011 1:41:40 PM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2554( 11/3/2011 2:55:05 PM )

       ประกาศสอบราคาซื้อธง ภปร.( 10/21/2011 2:57:42 PM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2554( 10/4/2011 2:47:13 PM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 44 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.