ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านป้าปลิวชุมชุนวัดท่าหลวง( 9/5/2013 5:05:33 PM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน( 9/5/2013 4:27:44 PM )

       ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)( 9/3/2013 11:10:01 AM )

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556 และงบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง( 9/2/2013 5:11:45 PM )

       ประกาศ เรื่องเปิดประมูลให้เช่าห้องน้ำในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร (บึงสีไฟ)( 8/28/2013 9:31:03 AM )

       ประกาศ เรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ขายของในเขตเทศบาล จำนวน 5 แห่ง( 8/28/2013 9:25:31 AM )

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556 และงบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง( 8/2/2013 2:07:17 PM )

       ประกาศ เรื่องประมูลซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)( 8/1/2013 10:56:23 AM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ( 7/18/2013 6:18:21 PM )

       ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ( 7/5/2013 11:44:45 AM )

       งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองพิจิตร ประจำเดือนมิถุนายน 2556( 7/4/2013 9:21:42 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้่างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น( 7/2/2013 2:55:43 PM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ครั้งที่ ๒)( 7/2/2013 10:31:56 AM )

       งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร( 6/4/2013 9:29:01 AM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม2556( 6/3/2013 4:48:57 PM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 40 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.