ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนรอบบึงสีไฟทางไปสถานีประมง( 12/2/2013 10:39:02 AM )

       ประกาศ เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนน คสล.ซอยริมคลองท่าหลวงถนนนอกทางรถไฟฯ( 11/29/2013 1:32:26 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยริมคลองท่าหลวง( 11/29/2013 11:45:32 AM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ( 11/7/2013 3:42:52 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ( 11/7/2013 3:39:01 PM )

       งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2556( 11/4/2013 10:35:37 AM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์( 11/4/2013 9:12:52 AM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์( 11/4/2013 9:00:01 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางทวี ประทุมโพธิ์( 10/16/2013 10:36:13 AM )

       ประกาศ เรื่องแผนปฎิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557( 10/8/2013 3:48:27 PM )

       สรุปผลการดำเนินการและงบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2556( 10/1/2013 2:41:09 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร( 9/11/2013 1:38:19 PM )

       ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประมูลฯ การซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาฯ( 9/11/2013 9:43:17 AM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร( 9/10/2013 9:17:28 AM )

       ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนบึงสีไฟช่วงหน้าโรงพยาบาลพิจิตร( 9/5/2013 5:08:58 PM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 39 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.