ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย( 1/29/2014 10:50:48 AM )

       ประกาศ เรื่องประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนบุษบาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 1/27/2014 11:39:10 AM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนบุษบา( 1/27/2014 11:00:06 AM )

       ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประมูลเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๙/๒๕๕๗( 1/27/2014 10:51:34 AM )

       ประกาศ เรื่องประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 1/22/2014 10:25:06 AM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์( 1/22/2014 10:12:43 AM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คส่ล.ซอยข้างร้านทองเยาวราชถนนเจริญศรี( 1/13/2014 3:02:52 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางวี งบประมาณ 141,000 บาท( 1/13/2014 2:52:38 PM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ คสล.ชั้นเดียว( 1/9/2014 9:40:22 AM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ( 1/9/2014 9:35:29 AM )

       งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2556 เทศบาลเมืองพิจิตร( 1/6/2014 11:14:52 AM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔ โครงการ( 12/11/2013 2:25:42 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ฯ( 12/11/2013 2:18:15 PM )

       งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร( 12/4/2013 10:26:21 AM )

       ประกาศ เรื่องประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนรอบบึงสีไฟทางไปสถานีประมงฯ( 12/2/2013 11:06:29 AM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 38 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.