ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่องประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 3/6/2014 3:30:22 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์( 3/6/2014 3:23:50 PM )

       งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557( 3/5/2014 2:12:24 PM )

       ประกาศ เรื่องจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนนอกทางรถไฟ (ตั้งแต่บ้านอาจารย์พลอย-หนองน้ำสาธารณะ)( 3/4/2014 8:39:34 AM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนนอกทางรถไฟฯ( 3/3/2014 4:00:55 PM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย( 3/3/2014 3:56:41 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย( 3/3/2014 2:56:27 PM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ คสล.ชั้นเดียว ครั้งที่ ๒( 3/3/2014 2:46:40 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ( 3/3/2014 2:39:34 PM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารตลาดใต้( 2/25/2014 10:17:25 AM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารตลาดใต้( 2/25/2014 10:11:21 AM )

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2557( 2/4/2014 12:33:48 PM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย( 1/29/2014 3:43:04 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย( 1/29/2014 3:35:55 PM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)( 1/29/2014 11:15:13 AM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 37 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.