ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมอวิริยะเยื้องธนาคารกสิกรไทยฯ( 5/7/2014 3:51:04 PM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557( 5/6/2014 2:32:53 PM )

       ประกาศ เรื่องก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีพร้อมแยกจากถนนทางไปวัดขนุน( 5/1/2014 9:03:36 AM )

       ประกาศ เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กสนามหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล 3( 5/1/2014 8:58:11 AM )

       ประกาศ เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยดาบเวียงแยกซอยราษฏร์วิถี ซอย 1( 5/1/2014 8:51:01 AM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช"( 5/1/2014 8:28:13 AM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีพร้อมฯ( 4/30/2014 2:37:02 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น( 4/30/2014 2:29:46 PM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น( 4/29/2014 4:19:16 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการการจ้างเหมาก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กสนามหน้าเสาธงฯ( 4/29/2014 3:33:34 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยดาบเวียงแยกซอยราษฏร์วิถีฯ( 4/29/2014 3:29:25 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 3( 4/29/2014 3:24:12 PM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง( 4/24/2014 11:56:37 AM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)( 4/23/2014 9:40:14 AM )

       ประกาศ เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล 2 ระยะ 2( 4/11/2014 8:58:45 AM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 35 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.