ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์( 7/18/2014 9:42:46 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์( 7/18/2014 9:41:23 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ครั้งที่ 2( 7/8/2014 2:37:14 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ครั้งที่ 2( 7/8/2014 2:35:10 PM )

       ประกาศ เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาล 2 ให้เช่าแผงพรรณเชษฐ์และให้เช่าห้องน้ำฯ( 7/4/2014 9:12:17 AM )

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2557( 7/3/2014 4:20:48 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบโพลีแอทธิลีน( 7/2/2014 9:40:50 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อถังรองรับขยะแบบโพลีแอทธิลีน ครั้งที่ 2( 7/2/2014 9:37:31 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง( 7/1/2014 9:14:12 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)( 6/30/2014 10:21:39 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง( 6/18/2014 3:43:32 PM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง( 6/18/2014 3:40:08 PM )

       ประกาศ เรื่องจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หน้าอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง( 6/10/2014 1:00:20 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารอนุบาลโรงเรียนฯ( 6/10/2014 12:55:49 PM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์ปิคอัพบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา( 6/6/2014 3:49:38 PM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 33 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.