ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ครั้งที่ 2( 10/2/2014 1:19:15 PM )

       ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนบุษบา ครั้งที่ 3( 9/30/2014 9:08:25 AM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนบุษบา ครั้งที่3( 9/30/2014 9:02:42 AM )

       งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2557( 9/2/2014 3:57:40 PM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557( 9/2/2014 3:56:06 PM )

       ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ( 8/29/2014 2:27:29 PM )

       ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนบุษบา ครั้งที่ 2( 8/22/2014 9:18:44 AM )

       งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2557( 8/4/2014 4:43:22 PM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557( 8/4/2014 4:41:05 PM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (VIP)( 8/4/2014 3:43:49 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (VIP)( 8/4/2014 3:42:07 PM )

       ประกาศ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลล.ถนนบุษบา ครั้งที่ 2( 7/28/2014 3:49:43 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถ.บุษบา ครั้งที่2( 7/28/2014 3:47:44 PM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ( 7/23/2014 10:52:05 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า( 7/23/2014 9:21:50 AM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 32 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.