ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน( 2/18/2015 9:46:28 AM )

       ประกาศ เรื่อง ประกาศราคางานจ้างเหมาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4ฯ( 2/16/2015 9:12:53 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์( 2/12/2015 2:01:17 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง( 2/12/2015 1:56:30 PM )

       ประกาศ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ( 2/12/2015 10:52:12 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ( 2/12/2015 10:34:33 AM )

       ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๔ โครงการ( 2/5/2015 2:35:58 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๔ โครงการ( 2/5/2015 2:34:12 PM )

       งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558( 2/3/2015 2:55:01 PM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558( 2/3/2015 2:36:51 PM )

       ประกาศ เรื่องจ้างออกแบบเขียนแบบโครงการจัดตั้งอุทยานเรียนรู้ PK Park( 1/20/2015 3:35:04 PM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างออกแบบเขียนแบบโครงการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ฯ( 1/20/2015 3:27:28 PM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการตีเส้นจราจรถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร( 1/20/2015 9:37:24 AM )

       ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการตีเส้นจราจรถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร( 1/20/2015 9:24:52 AM )

       ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น( 1/14/2015 2:09:06 PM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 29 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.