ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ( 3/30/2015 1:44:50 PM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพระพิจิตร ซอย 5( 3/25/2015 9:27:22 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนพระพิจิตร ซอย( 3/25/2015 9:08:40 AM )

       ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี( 3/20/2015 8:46:17 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ทั้ง 3 โรงเรียน( 3/11/2015 3:14:22 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาครูชาวต่างชาติฯ( 3/11/2015 3:07:44 PM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน( 3/9/2015 3:22:25 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน( 3/9/2015 3:16:55 PM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558( 3/3/2015 4:49:32 PM )

       งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558( 3/3/2015 4:47:53 PM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล( 2/26/2015 11:45:56 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี( 2/26/2015 11:29:54 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง( 2/26/2015 10:37:18 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง( 2/26/2015 10:13:12 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน( 2/18/2015 9:54:36 AM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 28 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.