ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการตีเส้นจราจรถนนฯ( 7/10/2015 9:59:21 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาตีเส้นจราจร( 7/10/2015 9:57:30 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน 1 และอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช"( 7/7/2015 3:00:44 PM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 (กองคลัง)( 7/3/2015 12:42:10 PM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 (กองการศึกษา)( 7/3/2015 12:30:17 PM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุจราจร( 7/3/2015 9:39:28 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุจราจร( 7/3/2015 9:35:54 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารบุญนาคฯ( 6/25/2015 9:21:38 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารบุญนาคฯ( 6/25/2015 9:16:01 AM )

       ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายแมวฯ( 6/19/2015 9:13:23 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเดชาเฟอร์นิเจอร์ถนนสระหลวง( 6/12/2015 3:29:44 PM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน 1( 6/12/2015 8:30:19 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน 1( 6/12/2015 8:24:46 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วม( 6/11/2015 2:12:13 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างส้วม( 6/11/2015 2:06:05 PM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 25 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.