ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนบุษบา( 9/2/2015 9:38:49 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนบีงสีไฟช่วงหน้าสหกรณ์ฯ( 9/1/2015 10:29:01 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาขยายผิวจราจร ถนนบึงสีไฟช่วงหน้าสหกรณ์ฯ( 9/1/2015 10:20:20 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารบุญนาค( 8/28/2015 3:02:47 PM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนพระพิจิตรซอย 5( 8/28/2015 12:04:37 PM )

       ประกาศ เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาล 2 (แท่นเลขที่ 2,3,4,58,74)ฯ( 8/28/2015 11:35:53 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพ็ญทองสุขฯ( 8/25/2015 2:35:11 PM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)( 8/25/2015 11:00:12 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง( 8/24/2015 2:51:36 PM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางปรียา แก้ววิเศษ( 8/21/2015 1:57:12 PM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า( 8/14/2015 10:36:53 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า( 8/14/2015 10:30:34 AM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558( 8/7/2015 10:19:51 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนนอกทางรถไฟฯ( 8/7/2015 9:00:39 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนนอกทางรถไฟฯ( 8/7/2015 8:59:01 AM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 23 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.