ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ปี 2558( 10/13/2015 2:59:08 PM )

       ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนประชาอุทิศฯ( 10/9/2015 1:44:38 PM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกสุขสว่างฯ( 10/6/2015 2:35:48 PM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558( 10/5/2015 2:59:31 PM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างส้วม( 10/2/2015 9:54:55 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งลวดตาข่ายป้องกันนกพิราบ อาคาร 1 และอาคาร 4 ฯ( 9/30/2015 9:58:03 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการติดตั้งลวดตาข่ายป้องกันนกพิราบฯ( 9/30/2015 9:47:56 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาทาสี อาคารเรียน 1,4 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช"( 9/25/2015 2:21:23 PM )

       ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนประชาอุทิศแยกจากถนนสระหลวงฯ( 9/22/2015 10:09:45 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนประชาอุทิศแยกถนนสระหลวงฯ( 9/22/2015 9:29:40 AM )

       ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ฯ( 9/22/2015 9:20:46 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยถาวรศักดิ์แยกจากถนนพิจิตรเมืองเก่า( 9/18/2015 3:14:50 PM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับวัสดุไฟฟ้า จำนวน 55 รายการ( 9/11/2015 11:10:01 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับรถบดสั่นสะเทือน จำนวน 1 คัน( 9/8/2015 11:03:16 AM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558( 9/2/2015 2:47:58 PM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 22 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.