ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558( 1/5/2016 2:21:46 PM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558( 12/4/2015 10:21:49 AM )

       ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559( 11/27/2015 1:48:05 PM )

       ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์การก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( 11/26/2015 2:03:17 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การก่อสร้าง( 11/26/2015 1:54:13 PM )

       ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์การก่อสร้าง จำนวน 3 รายงาน( 11/24/2015 2:22:08 PM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.พระพิจิตร ซอย 6( 11/17/2015 9:06:06 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.พระพิจิตร ซอย 6( 11/17/2015 8:56:47 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยริมลำคลองรางบึงวัดถนนบึงสีไฟ( 11/12/2015 2:31:07 PM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนนอกทางรถไฟฯ( 11/12/2015 9:41:41 AM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558( 11/4/2015 2:50:41 PM )

       แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558( 10/30/2015 11:05:49 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับวัสดุจราจร( 10/20/2015 8:38:58 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ( 10/16/2015 3:26:59 PM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งโรจน์สะพานดำถนนฝั่งสถานีรถไฟ( 10/13/2015 3:12:59 PM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 21 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.