ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ( 2/25/2016 2:34:36 PM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายแมว( 2/17/2016 2:07:44 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ( 2/16/2016 11:22:07 AM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559( 2/5/2016 8:54:30 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิรวิชย์( 2/3/2016 9:34:00 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้าวขาหมูตาเล็ก( 2/2/2016 9:09:05 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยจุนนาค( 1/28/2016 9:35:39 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน( 1/25/2016 4:13:11 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนบึงสีไฟ ซอย 19 (ซอยแทนริน)( 1/25/2016 4:10:31 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดวงจันทร์ แยกซอยที่ 3( 1/25/2016 4:08:03 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไมตรี แยกที่ 1( 1/25/2016 4:05:23 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การก่อสร้าง เครื่องขั่งขยะ( 1/20/2016 9:37:50 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ป้องกัน พนักงานดับเพลิง( 1/20/2016 9:35:58 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาติดตั้งลวดตาข่ายป้องกันนกพิราบ อาคาร 1 และอาคาร 4( 1/12/2016 2:15:18 PM )

       ยกเลิกประกาศประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชั่งขยะ (รถบรรทุก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( 1/6/2016 9:00:36 AM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 20 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.