ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ( 6/30/2016 10:34:17 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ( 6/30/2016 10:32:26 AM )

       ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ( 6/30/2016 10:30:30 AM )

       ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายฯ( 6/24/2016 1:11:52 PM )

       ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยฯ( 6/24/2016 1:10:14 PM )

       ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางน้ำบึงสีไฟ( 6/22/2016 8:53:22 AM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559( 6/20/2016 11:39:48 AM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559( 6/20/2016 10:53:27 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ( 6/20/2016 9:04:25 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำรอบอาคารเรียนมัธยม( 6/8/2016 2:49:19 PM )

       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559( 6/6/2016 9:08:36 AM )

       ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนบุษบา ซอย 3( 5/30/2016 10:13:15 AM )

       ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ( 5/25/2016 8:57:31 AM )

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)( 5/18/2016 2:04:44 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)( 5/13/2016 12:31:09 PM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 18 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.