ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ( 1/17/2017 9:57:22 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคาร คสล.3 ชั้น (ชั้นล่าง)( 1/10/2017 1:45:01 PM )

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2559( 1/5/2017 2:47:17 PM )

       สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2559( 12/6/2016 2:43:30 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง( 11/29/2016 8:58:28 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลฯ( 11/18/2016 8:56:21 AM )

       สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2559( 11/2/2016 1:13:25 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน( 10/28/2016 9:38:41 AM )

       สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2559( 10/4/2016 11:36:25 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ( 9/30/2016 12:13:03 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ( 9/30/2016 12:10:42 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV( 9/29/2016 2:12:54 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาครูสอนภาษาจีน( 9/28/2016 8:43:24 AM )

       ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย( 9/22/2016 12:41:29 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย( 9/22/2016 12:40:00 PM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 16 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.