ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์( 11/21/2017 10:43:01 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ( 11/15/2017 11:26:35 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมนักร้อง( 11/10/2017 9:33:10 AM )

       แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)( 11/7/2017 12:57:01 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)( 11/7/2017 12:20:23 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช"( 10/19/2017 2:14:26 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำฯ( 10/19/2017 9:09:53 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง( 10/5/2017 2:06:44 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน( 10/2/2017 4:11:59 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานฯ( 10/2/2017 4:10:56 PM )

       ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)( 10/2/2017 3:36:43 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ( 9/29/2017 2:39:01 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ( 9/29/2017 2:13:27 PM )

       ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561( 9/29/2017 10:57:52 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการตีเส้นชะลอความเร็วบริเวณแยกถนนศรีมาลาฯ( 9/27/2017 9:19:41 AM )


จำนวน : 661 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 12 ในทั้งหมด 45 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.