กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง   ]
 

       ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบทางรถไฟ( 4/25/2018 11:13:36 AM )

       ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟ้าถนนฯ( 4/20/2018 2:29:37 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไพฟ้าถนน( 4/18/2018 2:59:44 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ( 4/3/2018 8:40:58 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างเรือนจำ( 4/2/2018 11:05:13 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างเรือนจำ( 3/29/2018 2:00:22 PM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์( 3/29/2018 8:36:20 AM )

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์( 3/28/2018 8:55:32 AM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ( 3/22/2018 8:46:18 AM )

       ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบทางรถไฟ( 3/16/2018 2:00:03 PM )

       ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( 3/13/2018 10:51:15 AM )

       ประกาศ เรื่อง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย( 3/8/2018 9:22:46 AM )

       ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร คสล.4 ชั้น( 3/8/2018 8:51:11 AM )

       ประกาศ เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบทางรถไฟ( 3/7/2018 1:47:41 PM )

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561( 3/7/2018 1:36:51 PM )


จำนวน : 535 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 36 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.