ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ สามเณร( 4/19/2016 11:37:56 AM )

       ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์( 4/19/2016 9:46:54 AM )

       วันสงกรานต์( 4/12/2016 4:22:16 PM )

       วันจักรี( 4/7/2016 3:33:24 PM )

       วันที่ระลึกพระบาทสมเด๋็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า( 3/31/2016 3:06:23 PM )

       การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์( 3/31/2016 2:49:14 PM )

       กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องวันท้องถิ่นไทย( 3/18/2016 2:27:12 PM )

       วันท้องถิ่นไทย( 3/18/2016 1:56:14 PM )

       งานมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558( 3/16/2016 3:09:14 PM )

       โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน( 3/14/2016 3:33:54 PM )

       โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน( 3/10/2016 11:54:57 AM )

       กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก( 3/7/2016 12:04:17 PM )

       การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร( 3/2/2016 4:47:41 PM )

       ประชุมคณะกรรมการฯ สวนสมเด็จฯ( 3/2/2016 4:35:29 PM )

       ออกหน่วยเคลื่อนที่( 2/24/2016 2:20:41 PM )


จำนวน : 384 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 8 ในทั้งหมด 26 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.